________________SKAPANDE SKOLA PROJEKT________________

-TUTOR OCH PIPOR-

Ett tvärvetenskapligt praktiskt projekt i musik, slöjd, matematik och Fysik. Tillsammans bygger vi musikinstrument som fungerar! Med enkla material och bra kamrater kan man göra fina instrument och bra musik. Läs en ritning ! Hjälp en kompis ! Prova om det fungerar !

Tutor och pipor, så här funkar det praktiskt:

I det enkla upplägget möter vi en klass först i en dubbeltimme (80 min) i slöjdsalen. Där arbetar eleverna tillsammans två och tvåoch tillverkar var sitt eget instrument med vår handledning. Alla klarar detta, tro oss!

Sedan har vi en musiklektion (40 min) i klassrum eller musiksal där vi komponerar och spelar musik tillsammans med våra instrument. Med det enkla upplägget kan vi arbeta med två¥ klasser på¥ en dag.

Klass A 80 min i slöjdsal

Klass B 80 min i slöjdsal

Klass A 40 min i lektions- eller musiksal

Klass B 40 min i lektions- eller musiksal

Med det utökade upplägget arbetar vi tillsammans med en klass under en hel dag med större utrymmen för experiment. Först bygger alla sina personliga instrument i slöjdsalen (80 min) sen har vi en musiklektion där vi lär känna instrumenten och skapar musik ihop (40 min) . Sedan går vi tillbaka till verkstaden för att tillsammans i klassen bygga och experimentera fram ytterligare några instrument.

Här vill vi ha möjlighet att tillsammans med barnen prova och hitta vad som fungerar bra. Kan man bygga en marimba? Vad är det? Kan vi bygga en orgel? Vilka toner behövs i ett ackord? Hur får vi de tonerna? Detta blir kompinstrument som klassen har tillsammans och som vi kan använda på den avslutande musikstunden där vi har full orkester.

Ungefärligt schema för en heldag med en klass: 80 min i slöjdsal 40 min i lektions- eller musiksal 60-80 min i slöjdsal 40-60 min i lektions- eller musiksal

Läs mer här med mängder med bilder: Skapande skola projekt

 

 

Projektet Ãr utarbetat med stöd av  kulturradet_logo

info@ kommunalagubbar.se