Skapande skola

Tutor och pipor

Fredrik förklarar projektet en tidig morgon efter 6 koppar kaffe.

 

Musik, slöjd, matematik och fysik.

Eleverna bygger själva sina egna, fullt spelbara instrument ( Alla lyckas!). Det är något visst i det att själv kunna bygga  sitt eget musikinstrument , när man har förstått principen är det lätt att fortsätta experimentera. Principerna är universella och materialen finns runt omkring oss.

Vi mäter , täljer , sågar, klipper och målar tills vi tycker att instrumenten är fina och låter bra . Sen kan man börja spela på RIKTIGT.

Vi upplever estetiska värden i möten med matematiska mönster, former och samband. Att kunna jämföra, uppskatta och mäta längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter och med dessa undersöka ljudets och musikens fysiska påverkan i olika sammanhang. Helt enkelt undersöka hur ljud uppstår och blir till musik. Helt enkelt ett  tvärvetenskapligt praktiskt projekt i musik, slöjd, matematik och Fysik.