Söka pengar till skapande skola projekt

Tveka inte att kontakta oss för mer information och hjälp. 
Text och information om projektet:

 

Tutor och pipor

Musik, slöjd, matematik och fysik.

Så här är det upplagt:

Eleverna bygger själva sina egna, fullt spelbara instrument ( Alla lyckas!). Det är något visst i det att själv kunna bygga  sitt eget musikinstrument , när man har förstått principen är det lätt att fortsätta experimentera. Principerna är universella och materialen finns runt omkring oss.

Vi mäter , täljer , sågar, klipper och målar tills vi tycker att instrumenten är fina och låter bra . Sedan kan man börja spela på RIKTIGT.

Vi upplever estetiska värden i möten med matematiska mönster, former och samband. Att kunna jämföra, uppskatta och mäta längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter och med dessa undersöka ljudets och musikens fysiska påverkan i olika sammanhang. Helt enkelt undersöka hur ljud uppstår och blir till musik. Helt enkelt ett  tvärvetenskapligt praktiskt projekt i musik, slöjd, matematik och Fysik. Projekt går att anpassa efter alla åldrar och fysiska förmågor, det går att göra som ett fördjupande längre projekt eller som en temadag. Projektet går att genomföra utan att det talande språket är centralt.

Målet är att alla elever ska:

Få möjlighet att uppleva estetiska värden i möten med matematiska mönster, former och samband. Att kunna jämföra, uppskatta och mäta längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter och med dessa undersöka ljudets och musikens fysiska påverkan i olika sammanhang. Helt enkelt undersöka hur ljud uppstår och blir till musik.

Vi bygger ett musikinstrument från grunden utifrån en matematisk beräkning och en teknisk beskrivning. Under processens gång diskuterar vi hur ljud uppstår och fortplantar sig. Vi räknar ut eller experimenterar oss fram till hur långt rör man måste ha för att få en speciell ton, ett kortare rör ger en ljusare ton. Vi sågar och täljer för att få fram ljud. När instrumentet är klart så komponerar och musicerar vi tillsammans.

 

Detta program kan med fördel kopplas till ämnena: Musik, slöjd, matematik och fysik.

 

______________________________________________________________

Kontakt:

Fredrik Bengtsson

Musiker och Pedagog
0706-736333 • info@kommunalagubbar.se

______________________________________________________________