Vi bygger en flöjt

Vi tillverkar Sälgflöjter  och transformerar dessa senare till blockflöjter genom att borra fingerhål i instrumentet.

Sälgflöjten är en övertons eller flageolettflöjt som ursprungligen tillverkades av sälg under savningen.

Genom att utnyttja övertoner enligt de två naturtonsserier som skapas då man antingen täcker eller inte täcker änden på flöjten så bildas en ganska speciellt klangfärg. Man kan få fram ett tiotal toner och skalan kallas ibland för dominantlydisk skala.

Det här instrumentet används relativt flitigt i svensk folkmusik, lyssna t ex på gruppen Hedningarna för ett smakprov.

Naturtonserien eller övertonserien var troligen den första musikaliska skala människan upptäckte, så här ser den ut:

Musik_Notskrift_Naturtonserien300px-Overtone

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi sågar till ett rör som är 440mm (44cm) långt då vi vill ha ett instrument som blir lättspelat och med grundtonen G.

IMG_3503

 

Klipper ett 25mm (2,5cm) jack som är 5-7mm (0,5 – 0,7cm) bred.

IMG_3483

 

 

IMG_3484 IMG_3494